Spelregels

Alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande regels:

 • Het initiatief wordt uitgevoerd door en voor inwoners uit de buurten Weiden, Tuinen en Vaarten in Seghwaert en draagt bij aan een sociale, leefbare, veilige of duurzame leefomgeving.
 • Minimaal drie inwoners van verschillende adressen zijn betrokken bij de organisatie en uitvoering van het initiatief.
 • Het initiatief is toegankelijk voor alle inwoners van de buurt waar het initiatief wordt georganiseerd.
 • Het initiatief dient niet voor eigen, individueel belang.
 • Het initiatief heeft geen politieke, religieuze of commerciële doeleinden.
 • Het initiatief valt binnen de geldende wet- en regelgeving.
 • Uitgangspunt is dat er bij de uitvoering van het initiatief sprake is van vrijwillige inzet. Je kunt geen vrijwilligersvergoeding aanvragen voor de uitvoering van je initiatief.
 • Je hebt een duidelijke en realistische begroting voor de organisatie en uitvoering van het initiatief.
 • Er is geen bijdrage voor initiatieven die alleen gericht zijn op eten en drinken.
 • Er is geen bijdrage voor kosten die al zijn gemaakt.
 • Bij het plaatsen van een fysiek object in de openbare ruimte, vindt in alle gevallen vooraf overleg met de wijkbeheerder van de gemeente Zoetermeer plaats.
 • De gemeente Zoetermeer beslist over de maximale bijdrage en behoudt zich het recht voor om initiatieven geen (financiële) ondersteuning te bieden.

 

Afspraken

Naast bovenstaande regels gelden de volgende afspraken:

 • Het initiatief dient uiterlijk 31 december 2021 te zijn uitgevoerd.
 • De activiteit moet passen binnen de coronamaatregelen, die gelden op het moment dat de activiteit wordt uitgevoerd. Je kunt deze maatregelen vinden op www.zoetermeer.nl/corona
 • Je verzorgt zelf het verkrijgen van eventuele benodigde meldingen of vergunningen. Voor een evenement moet je vooraf een melding doen of een vergunning aanvragen bij de gemeente. Het is verstandig om vooraf te bekijken of uw evenement onder deze plicht valt. U kunt dit formulier en andere relevante informatie vinden op: www.zoetermeer.nl/evenement
 • Bij het initiatief wordt gestreefd naar duurzaamheid in de brede betekenis van het woord. Als er materialen zijn gekocht dan blijven deze beschikbaar voor andere initiatieven in Seghwaert. Overweeg bij de aanschaf van materialen de volgende stappen: lenen, huren en anders kopen.
 • Voor plaatsing van objecten in de openbare ruimte worden afspraken vooraf met de gemeente vastgelegd.
 • Je maakt na afloop van het initiatief binnen 2 weken een verslag met foto(‘s) en/of video(’s) ter inspiratie voor en ter verantwoording aan de donateurs en alle inwoners van de gemeente Zoetermeer. Dit verslag plaats je op de website van Seghwaert Doet.
 • Je bewaart de bonnen/ facturen die betrekking hebben op de uitgaven voor de realisatie van je initiatief tot een jaar na de uitvoering van het initiatief.
 • Lees hier ook de Voorwaarden en het Privacybeleid van Seghwaert Doet.

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

085 - 3031 490

helpdesk@seghwaertdoet.nl

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Seghwaert Doet